Farm Table

History

Z dochovaných pramenů obce Klecany je možné dohledat zmínky o stavbě domku deputátníka místního pivovaru pana Veselého v roce 1917, kterému bylo umožněno stavět na pozemku  vklíněném mezi pivovar a vozovou cestu k Vltavě.

   Rodina byla početná, ale prostředky ke stavbě bídné. Jednopatrový domeček bez podsklepení a s malým dvorkem, sotva pro prasečí chlívek a kůlničku, byl stavěn  tak jak se tehdy dalo. Lepením kamenů a směsí hrud i cihel, které se Veselým podařilo vylámat nebo získat okolo v klecanském údolí. Zbytky původních kamenných zdí v gotickém duchu se podařilo odkrýt, zachránit, zpevnit a dekorativně využít i při současné rekonstrukci stavby.

       Takřka po sto letech a po smrti vnuka rodiny Veselých pana Heřmana, chátral tento nuzný domeček, než ho od pozůstalých, v roce 2009  koupil pravděpodobně k rekreaci učitel angličtiny pan Eric Kyle, který se zde oženil.  Z romantických plánů na přeměnu stavby do podoby víkendového domku však sešlo a po jeho rozvodu se vrátil do Spojených států. Cíp země mezi silnicí a bývalým pivovarem tak zase pár let utěšeně zarůstal a plnil se stavební sutinou.     V nevábném stavu padajících zdí i střechy koupil ruinu v roce 2012 nynější majitel, který v prvopočátku hodlal vše zbourat a postavit nový domeček pro své rodiče.    

         Nicméně při průzkumných a bouracích pracích své plány změnil,

protože ho zaujal duch kamenných a hrázděných  zdí a při úvahách ho napadla moderní koncepce, přírodními prvky prodchnuté stavby restaurace, citlivě doplněné a decentně architektonicky využívající původní zbytky domu. Pustil se do nákladné rekonstrukce, při které musel zejména při nedostatku okolního prostoru, vyhloubit a zbudovat celé podsklepení kryté terasou. Nově propracoval a sladil osvětlení s romantickým charakterem dnes již výrazného domečku, který se probudil v dominantu obce zvláště ve večerních a nočních hodinách.

         Po dvouleté  rekonstrukci se domluvil s přáteli z Belgie a Izraele, kteří v tu dobu budovali ekologickou farmu u Mělníka na vzájemné spolupráci, která by vyhovovala unikátní koncepci zdravé a ojedinělé Brasserie.

Tak takto vynikl projekt  FARM TABLE.